NL-EITI cijfers en rapport inkomsten uit delfstoffen 2023

Op 16 mei 2024 heeft NL-EITI de data gepubliceerd over de inkomsten van de overheid uit de delfstoffensector in 2023. Inzicht in de betaalstromen is belangrijk voor het maatschappelijk debat over het gebruik van onze delfstoffen. Uit de data blijkt dat de door de bedrijven opgegeven bedragen ook echt door de overheid zijn ontvangen. Wilt u meer weten?

Ga naar het dataportaal van NL-EITI voor de cijfers.

Wilt u meer weten over de reconciliatie (vergelijking van de door de winningsbedrijven en de overheid opgegeven bedragen)? Download dan het rapport onder aan deze pagina.

Zoutberg
Beeld: ©Nobian

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een internationale standaard voor transparantie over de productie en de opbrengsten van delfstoffen. Nederland (NL-EITI) gebruikt deze standaard vanaf 2017.

Controle van de betalingen

In het dataportaal geven 21 aardgas-, aardolie- en zoutbedrijven op vrijwillige basis inzicht in de geldstromen tussen deze bedrijven en de Nederlandse overheid. Een externe onafhankelijke accountant heeft gecontroleerd of de cijfers van de overheid en die van de bedrijven overeenkomen. Dit gebeurt volgens de voorwaarden en afspraken van de internationale EITI standaard.

De multi-stakeholdergroep (MSG) is verantwoordelijk voor het toepassen van de EITI-standaard in Nederland. De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van mijnbouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. 

Uit onderzoek door de accountant blijkt dat de door bedrijven opgegeven betalingen aan de overheid van € 11,3 miljard ook echt door de overheid zijn ontvangen.

Oorzaak hogere inkomsten

Het door de overheid ontvangen bedrag in 2023 is bijna € 8 miljard hoger dan in 2022. De 3 grootste stijgers zijn:

  • €3,2 miljard solidariteitsbijdrage (winningsbedrijven betalen een solidariteitsbijdrage, ingevoerd als gevolg van de hogere winsten door olie- en gasbedrijven); 
  • €2,2 miljard uitgekeerde dividenden (door 100% overheidsdeelneming in Energie Beheer Nederland, en het uitzonderlijk goede resultaat in 2022); 
  • €1,7 miljard extra vennootschapsbelasting (vooral door hogere winsten in de periode 2022-2023 als gevolg van de hogere prijzen, en het uitstellen van betalingen in de periode 2020-2022).

Transparante informatie duurzame energievoorziening

Door de afgenomen Nederlandse winning van gas, en de klimaatmaatregelen van de overheid, zijn duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen steeds belangrijker. Daarom gaat NL-EITI zich meer richten op de belangrijkste effecten van de olie- en gaswinning op de energietransitie, in relatie tot andere energiebronnen. Denk aan de effecten op:

  • publieke middelen;
  • klimaat en milieu;
  • betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem;
  • ruimte, leefomgeving en werkgelegenheid.

Download

Download het NL-EITI reconciliatierapport 2023