Betaalstromen

Het doel van het EITI is om feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenindustrie beschikbaar te stellen. Het gaat met name om informatie over de financiële stromen tussen de bedrijven en de Nederlandse overheid.  De jaarlijkse rapporten van het NL-EITI maken een vergelijking tussen de  afdrachten aan de overheid die bedrijven hebben gerapporteerd en de ontvangsten die de overheid heeft opgegeven. Hieruit blijkt dat deze bedragen overeenkomen.

Bedrijven in de delfstoffenindustrie dragen, net als alle andere bedrijven, vennootschapsbelasting af aan de Belastingdienst.

Delfstoffen in de ondergrond zijn eigendom van de Staat. De overheid wil dat de Nederlandse samenleving profiteert van de opbrengst van de gewonnen delfstoffen. Daarom betalen bedrijven specifieke afdrachten, bovenop de vennootschapsbelasting.

  • Olie- en gasbedrijven betalen afdrachten op basis van  de oppervlakte van het vergunningsgebied, de omzet en de winst. Deze afdrachten zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet.

  • Zoutbedrijven betalen naast de vennootschapsbelasting ook andere afdrachten aan de Staat: een winstaandeel of een afdracht die is gebaseerd op de geproduceerde zouthoeveelheid. Dit is bepaald in de Mijnbouwwet en vastgelegd in de voorschriften voor de winningsvergunningen van deze bedrijven.

Voor deze bedrijven geldt de Europese jaarrekeningrichtlijn van 2013. Deze is  in Nederland geïmplementeerd in het Besluit rapportage van betalingen aan overheden van 10 november 2015. Dit betekent dat zij jaarlijks moeten rapporteren over alle betalingen aan overheden, waar mogelijk op het niveau van projecten. Bedrijven moeten deze verslagen  deponeren bij de Kamer van Koophandel. Kijk hier voor meer informatie.