Betalingen door zoutbedrijven

Zoutbedrijven die deelnemen aan het EITI rapporteren,  in het kader van het EITI, de volgende betalingen per kalenderjaar aan de overheid:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Afdrachten over de winning van zout.

Betaalstromen

Betaald door

Betaald aan

Vennootschapsbelasting

Alle bedrijven

Belastingdienst

Afdrachten (een winstaandeel of een afdracht die is gebaseerd op de geproduceerde zouthoeveelheid)

Alle bedrijven

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat