Rijksbegroting

In Nederland komen de opbrengsten van de delfstoffenwinning ten goede aan de algemene middelen van het Rijk. De betaalde vennootschapsbelasting wordt verantwoord op de begroting van het Ministerie van Financiƫn.

De overige baten worden op artikel 5 van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoord. Daarna vloeien ze naar de Staatskas. Meer informatie leest u op de website over de Rijksbegroting.