Kerngegevens Delfstoffen in Nederland

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt TNO jaarlijks het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ samen. Dit jaarverslag is een goede bron voor kerngegevens rond de delfstoffen en aardwarmtesector in Nederland.

Inleiding

Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van aardgas en aardolie, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de ondergrondse opslag van stoffen voor tijdelijke opslag (aardgas, aardolie en stikstof) en permanente opslag (zout water en CO2) behandeld. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland op land (territoir) en op zee (Nederlandse deel van het continentaal plat), die onder de Mijnbouwwet vallen, gezamenlijk gerapporteerd.

In het jaarverslag zijn ook overzichtskaarten van olie- en gasvoorkomens en productieplatforms en pijpleidingen in Nederland te vinden.

De digitale versies van de jaarverslagen zijn te vinden op NLOG - Nederlandse Olie en Gasportaal. TNO – Geologische Dienst Nederland beheert NLOG namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Nederlandse Olie en Gasportaal heeft tevens een datacentrum waar gegevens over de opsporing en winning van energie en delfstoffen uit de diepe ondergrond kunnen worden gezocht en gedownload.

Ook biedt het Nederlandse Olie en Gasportaal een interactieve kaart waarop informatie over de opsporing en winning van energie en delfstoffen uit de diepe ondergrond wordt weergegeven.