Reconciliatie betaalstromen

Een onafhankelijke accountant reconcilieert de gegevens die de deelnemende bedrijven en overheden voor het EITI aanleveren.

In het reconciliatieproces vergelijkt de accountant de gerapporteerde bedragen van bedrijven en overheden, om te bepalen of er verschillen tussen de twee bronnen bestaan. Zijn er verschillen, dan wordt contact opgenomen met de overheidsinstanties en bedrijven, om deze verschillen te kunnen verklaren. Verschillen hebben vaak te maken met het tijdstip waarop de betalingen worden geregistreerd, als betalingen plaatsvinden aan het einde van een jaar (betaling in jaar t, registratie jaar t + 1).

De verschillen die in de afgelopen jaren niet konden worden verklaard waren verwaarloosbaar. Ze vallen ruim binnen de acceptabele foutmarge voor resterende reconciliatieverschillen, die is vastgesteld op 1% van de totale inkomsten uit delfstofwinning, zoals die is gerapporteerd door de overheidsinstanties.

Reconciliatie 2019 en 2020

Op 3 december 2021 heeft de NL-EITI MSG de financiële rapporten met de fiscale gegevens 2019 en 2020 gepubliceerd.

In tegenstelling tot de eerder gepubliceerde rapporten over de fiscale jaren 2017 en 2018 beslaan deze rapporten enkel de cijfermatige weergave van de afdrachten van de aangesloten olie, gas en zoutbedrijven aan de overheid. Het contextuele deel met informatie over delfstoffenwinning in Nederland is opgenomen op deze website en zal periodiek worden geactualiseerd.

Voor een beknopte weergave van het reconciliatie resultaat 2019 en 2020 kunt u terecht  op daarvoor ingerichte pagina's.

Reconciliatie 2018

De NL-EITI multi-stakeholdergroep heeft op 28 januari 2021 het tweede NL-EITI rapport gepubliceert. Dit rapport heeft betrekking op het fiscale jaar 2018. In hoofdstuk 5 worden de opbrengsten en reconciliatie van de betaalstromen behandeld.  

Om invulling te geven aan het Open Data Beleid van NL-EITI is naast het beschikbaar stellen van het resultaat in een PDF-rapport er tevens voor gekozen om de reconciliatie in CSV-bestanden beschikbaar te stellen.

Voor een beknopte weergave van het reconciliatie resultaat 2018 en de daarbij beschikbare tabellen klikt u hier.

Reconciliatie 2017

De NL-EITI multi-stakeholdergroep heeft op 14 januari 2020 het eerste NL-EITI rapport gepubliceert. Dit rapport heeft betrekking op het fiscale jaar 2017. In hoofdstuk 5 worden de opbrengsten en reconciliatie van de betaalstromen behandeld.  

Om invulling te geven aan het Open Data Beleid van NL-EITI is naast het beschikbaar stellen van het resultaat in een PDF-rapport er tevens voor gekozen om de reconciliatie in CSV-bestanden beschikbaar te stellen.

Voor een beknopte weergave van het reconciliatie resultaat 2017 en de daarbij beschikbare tabellen klikt u hier.