Reconciliatie 2017

De NL-EITI multi-stakeholdergroep heeft op 14 januari 2020 het eerste NL-EITI rapport gepubliceert. Dit rapport heeft betrekking op het fiscale jaar 2017. In hoofdstuk 5 worden de opbrengsten en reconciliatie van de betaalstromen behandeld. 

Reconciliatie van gerapporteerde betalingen aan de overheid door olie en gasbedrijven (2017)

Van alle 15 bedrijven (of groepen) en 3 overheidsinstanties zijn rapporten ontvangen. Hieronder vindt u de gerapporteerde kasstromen opgeteld.

Tabel 11 (CSV-bestand)

Uitkomsten van de reconciliatieoefening per bedrijf (2017)

Gedetailleerde uitkomsten van de reconciliatieoefening per bedrijf zijn te vinden in de
volgende tabel.

Tabel 12 (CSV-bestand)

Betalingen per inkomstenstroom (2017)

Gedetailleerde uitkomsten van de reconciliatieoefening per inkomstenstroom zijn te vinden in de volgende tabel, waarbij het verschil na reconciliatie gebaseerd is op het verschil tussen het bedrag dat de E&P-bedrijven binnen de scope gerapporteerd hebben te hebben betaald, en het bedrag dat de overheidsinstanties gerapporteerd hebben te hebben ontvangen.

Tabel 13 (CSV-bestand)

Inkomsten uit de staatsdeelneming in de diverse olie-en gasprojecten (2017)

Onderstaande tabel laat de inkomsten in 2017 uit de staatsdeelneming in de diverse olie- en gasprojecten zien volgens de gegevens zoals verstrekt door EBN (opgesplitst per operator).

Tabel 14 (CSV-bestand)

Overige significante betalingen (2017)

Om mogelijk belangrijke omissies te voorkomen heeft NL-EITI MSG besloten een aparte regel met de naam ‘Overige significante betalingen’ in het formulier op te nemen. De E&Pbedrijven kunnen hier eventuele omvangrijke (hoger dan 100.000 euro) betalingen aan de overheid vermelden, waaronder betalingen die niet elders op het rapportageformulier kunnen worden opgenomen. Slechts twee bedrijven hebben deze regel ingevuld.

Tabel 15 (CSV-bestand)

Sociale betalingen (2017)

Alleen Wintershall Noordzee BV (BASF) heeft melding gemaakt van vrijwillige sociale betalingen in 2017.

Tabel 16 (CSV-bestand)

Reconciliatie kasstromen per bedrijf (2017)

Bijlage 7 (CSV-bestand)

Reconciliatie kasstromen per inkomstenstroom (2017)

Bijlage 8 (CSV-bestand)

Volledigheid en betrouwbaarheid van de data

Om de volledigheid en betrouwbaarheid van de data te waarborgen heeft de NL-EITI MSG besloten dat alle door de E&P-bedrijven ingeleverde rapporten ondertekend moeten zijn door een bevoegd functionaris. Alle rapporten van de winningsbedrijven waren dan ook ondertekend.
De IA heeft geconcludeerd dat de algehele volledigheid en betrouwbaarheid van de gereconcilieerde data van de bedrijven en overheidsinstanties toereikend zijn.