Reconciliatie 2018

De NL-EITI multi-stakeholdergroep heeft op 28 januari 2021 het tweede NL-EITI rapport gepubliceert. Dit rapport heeft betrekking op het fiscale jaar 2018. In hoofdstuk 5 worden de opbrengsten en reconciliatie van de betaalstromen behandeld.  

Reconciliatie van gerapporteerde betalingen door E&Pbedrijven (2018)

De totale ontvangsten van E&P-bedrijven bedroegen in 2018 volgens opgave van de Belastingdienst en EZK 1.902,65 miljoen euro. De ontvangsten van de bedrijven binnen de reconciliatiescope bedroegen 1.813,61 miljoen euro en de ontvangsten van de andere bedrijven 89,04 miljoen euro.

Tabel 8 (CSV-bestand)

Uitkomsten van de reconciliatieoefening (2018)

Van alle 17 bedrijven (of groepen) en 2 overheidsinstanties zijn rapporten ontvangen. Hieronder vindt u de gerapporteerde kasstromen opgeteld.

Tabel 9 (CSV-bestand)

Betalingen per bedrijf (2018)

Gedetailleerde uitkomsten van de reconciliatieoefening per bedrijf zijn te vinden in de tabel 10, waarin de verschillen worden vermeld die na reconciliatie zijn vastgesteld tussen het bedrag dat de E&P-bedrijven binnen de scope melden te hebben betaald, en het bedrag dat de overheidsinstanties melden te hebben ontvangen.

Tabel 10 (CSV-bestand)

Betalingen per inkomstenstroom (2018)

Gedetailleerde uitkomsten van de reconciliatieoefening per inkomstenstroom zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel 11 (CSV-bestand)

Rapportage op projectniveau (2018)

De in de reconciliatiescope meegewogen bedrijven werd verzocht de betalingen, voor zover de belastingen per project werden geheven, per project te rapporteren. Van de betalingen waarover per project moest worden gerapporteerd, werd 99,88% ook daadwerkelijk per project aangegeven.

Tabel 12 (CSV-bestand)

Betalingen aan Energie Beheer Nederland (EBN) (2018)

In onderstaande tabel vindt u de door EBN verstrekte gegevens van de inkomsten voor het staatsaandeel in de diverse olie- en gasprojecten en de betalingen aan operators voor kosten en capex in 2018.  De inkomsten zijn onderverdeeld per operator.

Tabel 13 (CSV-bestand)

Samenvatting transacties EBN (2018)

Tabel 14 (CSV-bestand)

Sociale betalingen (2018)

Hoewel er in Nederland geen verplichte sociale betalingen zijn, hebben bijna alle E&Pbedrijven in 2018 vrijwillige sociale betalingen gedaan. Echter, alleen TAQA Energy B.V., Wintershall Noordzee B.V. en ONE-Dyas hebben melding gemaakt van vrijwillige sociale
betalingen in 2018.

Tabel 15 (CSV-bestand)

Geconsolideerde cijfers per bedrijf (2018)

In bijlage 7 vindt u een tabel met de geconsolideerde cijfers per bedrijf (op basis van de rapportageformulieren van de E&P-bedrijven en overheidsinstanties) en aanpassingen door de IA na de reconciliatiewerkzaamheden.

Bijlage 7 (CSV-bestand)

Geconsolideerde cijfers per inkomstenstroom (2018)

In bijlage 8 vindt u een tabel met de geconsolideerde cijfers per inkomstenstroom (op basis van de rapportageformulieren van de E&P-bedrijven en de overheidsinstanties) en aanpassingen na de reconciliatie.

Bijlage 8 (CSV-bestand)

Door bedrijven gerapporteerde betalingen per project (2018)

In bijlagen 9.1 t/m 9.4 vindt u de onderverdeling van de door de bedrijven gerapporteerde betalingen naar afzonderlijke betaalstromen, bedrijven en projecten.

Bijlage 9.1 (CSV-bestand)

Bijlage 9.2 (CSV-bestand)

Bijlage 9.3 (CSV-bestand)

Bijlage 9.4 (CSV-bestand)

Volledigheid en betrouwbaarheid van de data

De acceptabele foutmarge voor reconciliatieverschillen (na aanpassing) tussen betalingen van E&P-bedrijven en inkomsten van de overheid is vastgesteld op 1% van de totale inkomsten uit delfstofwinning, zoals gerapporteerd door de overheidsinstanties.