Reconciliatie 2020

Op 3 december 2021 heeft de NL-EITI multi-stakeholdergroep het financiële rapport met de fiscale gegevens over het jaar 2020 gepubliceerd. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies van deze reconciliatie 2020 met bijbehorende tabellen.

Onderstaande gegevens worden u in het kader van ons Open Data Beleid aangeboden. Uiteraard is het ook mogelijk om het volledige rapport 2020 in PDF-formaat te downloaden.

Reconciliatie van gerapporteerde betalingen door E&P-bedrijven aan de overheid (2020)

De totale ontvangsten van de winningsbedrijven bedroegen in 2020 volgens opgave van de Belastingdienst en EZK 39,19 miljoen euro. De ontvangsten van de bedrijven binnen de reconciliatiescope bedroegen 165,30 miljoen euro en de ontvangsten van de andere bedrijven (126,11) miljoen euro.

Tabel 7 (CSV-bestand)

Uitkomsten van de reconciliatieoefening (2020)

Van alle 20 bedrijven (of groepen) en 2 overheidsinstanties zijn rapporten ontvangen. Hieronder vindt u de gerapporteerde kasstromen opgeteld.

  • De bedrijven rapporteerden aanvankelijk een totale afdracht van 171,97 miljoen euro aan de overheid. Die afdracht was 6,10 miljoen euro lager dan de door de overheid gerapporteerde inkomsten.
  • Van dit verschil was (6,67) miljoen euro verklaarbaar van bedrijfskant, terwijl (12,77) miljoen euro verklaarbaar was van overheidskant.

Tabel 8 (CSV-bestand)

Betalingen per bedrijf (2020)

Gedetailleerde uitkomsten van de reconciliatieoefening per bedrijf zijn te vinden in de volgende tabel, waarin de verschillen worden vermeld die na reconciliatie zijn vastgesteld tussen het bedrag dat de winningsbedrijven binnen de scope melden te hebben betaald, en het bedrag dat de overheidsinstanties melden te hebben ontvangen.

Tabel 9 (CSV-bestand)

Betalingen per inkomstenstroom (2020)

In de volgende tabel vindt u de uitkomsten van de reconciliatieoefening per inkomstenstroom.

Tabel 10 (CSV-bestand)

Rapportage op projectniveau (2020)

De in de reconciliatiescope meegewogen bedrijven werd verzocht de betalingen, voor zover de belastingen per project werden geheven, per project te rapporteren. Van de betalingen waarover per project moest worden gerapporteerd, werd 100% ook daadwerkelijk per project aangegeven.

Tabel 11 (CSV-bestand)

Ontvangsten EBN uit de verkoop van koolwaterstoffen en betalingen door EBN voor kosten en capex (2020)

EBN is als niet-uitvoerend partner betrokken bij bijna alle olie- en gaswinningsprojecten in Nederland. Het belang in dit soort projecten bedraagt 40 of 50%.

Tabel 12 (CSV-bestand)

Samenvatting transacties EBN (2020)

Zoals in de onderstaande tabel over 2020 aangegeven, bedroegen de ontvangsten van EBN uit de verkoop van koolwaterstoffen en vergoedingen voor pijpleidingen en gasopslag 1.102,70 miljoen euro, bedroegen de uitgaven voor kosten en capex, dividenden, en vennootschapsbelasting in totaal 1.056,96 miljoen euro en was er dus een netto kasoverschot van 63,74 miljoen euro.

Tabel 13 (CSV-bestand)

Sociale betalingen (2020)

Er zijn in Nederland geen verplichte sociale betalingen, maar vrijwel alle E&P-bedrijven deden in 2020 vrijwillig sociale betalingen.

TAQA Energy B.V. rapporteerde echter als enige materiële vrijwillige sociale betalingen in 2020, voor een bedrag van 100.000 euro.

Tabel 14 (CSV-bestand)