2. Economische betekenis delfstoffen in Nederland

De delfstoffenwinning, met name de gaswinning, is van grote betekenis (geweest) voor de Nederlandse economie. Vooral door de bijdrage aan onze energievoorziening en aan de economische groei.

Inleiding

In de eerste plaats heeft gas vanaf de jaren 1970 voorzien in ruim 50% van het energieverbruik in Nederland. Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen een minder vervuilende energiebron, die ons land ook minder afhankelijk maakt van andere landen. In de tweede plaats heeft de delfstoffenwinning sterk bijgedragen aan de economische groei in Nederland. Niet alleen door de toegevoegde waarde van de productie, maar ook door de aardgasbaten voor de overheid.

De cijfers en grafieken in dit deel van deze website zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS hanteert voor de delfstoffenwinning de volgende indeling:

  1. olie- en gaswinning (SBI-code 06);
  2. overige delfstoffen, waaronder zout en oppervlaktedelfstoffen (SBI-code 08); en
  3. de toeleverende en dienstverlenende industrie (SBI-code 09). Dit betreft dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de industrie in het kader van het zoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden.

Op de onderliggende pagina's wordt verder ingegaan op de toegevoegde waarde van delfstoffenwinning, de aardgasbaten en de werkgelegenheid die dit heeft opgeleverd (inclusief gender).