5. Energietransitie

Nederland streeft ernaar om het gebruik van fossiele energiebronnen af te bouwen. Om aan onze energiebehoefte te kunnen blijven voldoen zijn verschillende alternatieven gevonden en worden deze steeds verder ontwikkeld.

Hier kunt u meer lezen over deze alternatieven, zoals windenergie, CO2-opslag/ waterstof en aardwarmte. Ook wordt beschreven welke rol gas op dit moment nog speelt in relatie tot de energietransitie en welke stimuleringsmaatregelen er worden ondernomen om de energietransitie te bevorderen.

Nuttige links

Naast de informatie op deze website is nog tal van informatie te vinden in relatie tot energietransitie. Hieronder vindt u een  een aantal verwijzingen waar u meer kunt lezen over dit onderwerp.

Rijksoverheid – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

Klimaatakkoord:

Energie Beheer Nederland (EBN):

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):

Planbureau voor de Leefomgeving:

International Energy Agency (IEA):