Aardwarmte

Diep in de ondergrond ligt warm water opgeslagen in poreuze zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. De energie die is opgeslagen in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Vanaf een diepte van 500 meter valt het toezicht op winnen van aardwarmte onder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Bron SODM - jaarverslag 2019

Algemeen

In de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer van 8 februari 2018 en in het Klimaatakkoord staan maatregelen die nodig zijn om de verdere ontwikkeling van aardwarmte te bevorderen. Volgens de minister heeft “geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.” De Nederlandse geothermiesector heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Ook in de toekomst worden nieuwe projecten verwacht.

Op 25 mei 2020 heeft minister Wiebes een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van geothermie. Klik hier.

Met alle maatregelen wil de overheid zorgen dat aardwarmteproductie steeds goedkoper wordt, zodat er steeds meer aardwarmteprojecten komen en in 2030 15 petajoule duurzame energie uit aardwarmte wordt opgewekt. Dat is gelijk aan het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van 2,2 miljoen huishoudens. Voor meer informatie over hoe de overheid het gebruik van aardwarmte stimuleert, kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Ook de aardwarmtesector zelf heeft een plan gemaakt om de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland te bevorderen: het Masterplan Aardwarmte.

In de jaarverslagen ‘Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland’ is meer informatie te vinden over de vergunningen, boringen, productie-installaties en productie van aardwarmte.

Relevante links

Meer informatie over aardwarmte in Nederland is te vinden op de volgende websites:

Rijksoverheid – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

NLOG - Nederlandse Olie en Gasportaal:

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):

Geothermie Nederland: