1. Geschiedenis Delfstoffen in Nederland

Op de onderliggende pagina's  vindt u informatie over de geschiedenis van de winning van steenkool, zout, aardolie en aardgas in Nederland.

Definitie delfstoffenwinning volgens de Mijnbouwwet

In de Mijnbouwwet is de exploratie, winning en opslag van de delfstoffen in Nederland geregeld. De Mijnbouwwet richt zich op aardgas, aardolie en zout voor zover deze activiteiten plaatsvinden op een diepte van meer dan 100 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem en voor aardwarmte voor zover deze activiteiten plaatsvinden op een diepte van meer dan 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem. In alle andere gevallen spreekt men over oppervlaktedelfstoffen.

Ook steenkool valt onder de Mijnbouwwet, maar de winning daarvan is in 1965 gestopt.