Gasgebouw

Na de vondst van het Groningenveld in 1959 werd een grote rol van de Staat wenselijk geacht bij de winning, transport en afzet van aardgas, vanwege het grote belang voor de samenleving. De Staat richtte daarvoor het zogenaamde Gasgebouw  op, een samenwerkingsverband met (de voorgangers van) Shell en ExxonMobil en met de Staatsmijnen. De Staat kreeg direct en indirect (via de Staatsmijnen) een belang van 50%.

Het Gasgebouw

Binnen het Gasgebouw werden twee organisaties opgericht. In de eerste plaats de Maatschap Groningen , die verantwoordelijk werd voor de exploitatie van het Groningenveld. In de tweede plaats werd een bedrijf opgericht voor het transport en de verkoop van het aardgas, de Gasunie.  De overeenkomsten tussen de partijen en de Staat regelden ook de afdrachten over de opbrengsten aan de Staat.

Vanwege de liberalisering is het Gasgebouw in 2005 geherstructureerd. Gasunie werd gesplitst in een handelsbedrijf en een transportbedrijf. Het handelsbedrijf ging verder onder de naam GasTerra, dat onderdeel bleef van de samenwerking in het Gasgebouw. Gasunie hield het netwerk en kwam volledig in handen van de Staat. 

Het beheer van de belangen van de Staat in het Groningenveld en in andere gasvelden in Nederland, dat oorspronkelijk bij de Staatsmijnen lag, is nu in handen van Energie Beheer Nederland BV (EBN).  EBN is 100% eigendom van de Staat.