Maatschappelijke betekenis van gaswinning

De gaswinning is van grote betekenis (geweest) voor de Nederlandse economie. Vooral door de bijdrage aan onze energievoorziening en aan de economische groei. In de eerste plaats heeft gas vanaf de jaren 1970 voorzien in ruim 50% van het energieverbruik in Nederland.

De gaswinning is van grote betekenis (geweest) voor de Nederlandse economie. Vooral door de bijdrage aan onze energievoorziening en aan de economische groei. In de eerste plaats heeft gas vanaf de jaren 1970 voorzien in ruim 50% van het energieverbruik in Nederland. Aardgas is in vergelijking met andere fossiele brandstoffen een minder vervuilende energiebron, die ons land ook minder afhankelijk maakt van andere landen. In de tweede plaats heeft de aardgaswinning sterk bijgedragen aan de economische groei in Nederland. Niet alleen door de toegevoegde waarde van de productie, maar ook door de aardgasbaten voor de overheid.

De toegevoegde waarde van de gaswinning heeft sinds het midden van de jaren 1970 geschommeld tussen de 5 en ruim 12 miljard euro per jaar. Het aandeel van de delfstoffenwinning in het bruto binnenlands product (bbp) steeg naar een piek van 7% in 1985. Daarna schommelde het bbp tussen de 2 en 4%. Dit betreft overwegend aardgaswinning.

Na 2013 is de toegevoegde waarde van de gaswinning sterk gedaald als gevolg van de beperking van de productie uit het Groningenveld.

Belang delfstoffenwinning voor de Nederlandse economie

Belang delfstoffenwinning voor de Nederlandse economie Aardgasbaten x 1 miljoen euro
Totale aardgasbastenAandeel in totale rijksinkomsten (%)
19691900,896015091
19702701,11561028
19714101,447484554
19725501,686961323
19737702,009866618
197412702,850665529
197523604,60155595
197633605,642127888
197739505,989022652
197839505,511679178
197944505,727892908
198062707,50152543
198186709,76186455
198288009,350461679
198386708,750151387
198499409,724409834
19851112010,31798317
198673106,745844984
198740903,690836078
198828602,520578852
198929602,599295731
199035702,954490909
199148903,634931018
199240602,936900051
199337802,587782654
199432502,24088477
199537702,615004717
199643602,868043678
199743102,720221152
199834502,078163024
199926101,45539304
200044902,328161945
200163503,144778677
200252822,574638688
200359802,853325699
200466813,06856387
200575793,31661678
2006106104,264126678
200797623,757910783
2008150715,427392288
2009103983,95680168
2010106703,916961877
2011119414,333845076
2012145865,215078176
2013153725,339057225
2014103873,548320978
201552621,790672983
201626980,873583018
201732561,009189951
201826770,794227683
2019*11470,323690352
CBS Brontabel als csv (1 kB)

Naast de bijdrage aan de economische groei heeft de gaswinning op een andere manier positief bijgedragen aan de Nederlandse economie: de Staat profiteert van de aardgaswinning via met name mijnbouwheffingen, vennootschapsbelasting en dividenden. Deze worden samen de aardgasbaten genoemd. In het begin van de jaren 1980 en ook in het begin van deze eeuw lagen die aardgasbaten rond de 10 miljard euro per jaar. Maar ook buiten die pieken ging het om aanzienlijke bedragen, in de regel tussen de 5 en 10% van de totale rijksinkomsten. Fluctuaties in de aardgasbaten waren vooral het gevolg van schommelingen in de aardgasprijs. In de periode 1969 tot en met 2019 betroffen de aardgasbaten van de overheid in totaal 290,5 miljard euro.

Sinds het afbouwen van de productie uit Groningen zijn ook de aardgasbaten sterk afgenomen.