Oppervlaktedelfstoffen

Andere delfstoffen die gewonnen worden in Nederland zijn oppervlaktedelfstoffen. Deze worden in veel gevallen gewonnen in oppervlaktewater. Grondstoffen die gerekend worden tot de oppervlaktedelfstoffen zijn zand, grind en schelpen.

Om oppervlaktedelfstoffen te kunnen ontginnen is een vergunning nodig die valt onder de Ontgrondingenwet (OW). De Staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is hier het bevoegd gezag.

Bekijk ook de cijfers van 2015-2016 uit de rapportage monitoring bouwgrondstoffen die betrekking hebben op deze oppervlaktedelfstoffen. In 2017 werd deze rapportage voor het laatst gepubliceerd.

Andere relevante links:

Delfstoffen Online

Delfstoffenwinning - Helpdesk water

Winning oppervlaktedelfstoffen - Kenniscentrum InfoMil

Winning en verbruik van oppervlaktedelfstoffen, 2000-2016

Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl)