3. Wettelijk en institutioneel kader

De mijnbouwindustrie in Nederland is gehouden aan wetten en regelgeving. Dit noemen wij het wettelijk kader.

Binnen het institutionele kader voor de delfstoffenwinning vertegenwoordigt de minister van Economische Zaken en Klimaat de Nederlandse Staat voor alle handelingen die verband houden met de opsporing en winning van delfstoffen en aardwarmte, en de opslag van (delf)stoffen. Naast de rol van de overheid acteren er ook diverse adviseurs en toezichthouders binnen de mijnbouwindustrie.