Institutioneel kader

Op de onderstaande pagina's leest u meer over welke rol de overheid speelt bij het verstekken van vergunningen voor de mijnbouwindustie. De minister van Economische Zaken en Klimaat wordt in de uitvoering bijgestaand door diverse adviseurs en toezichthouders met ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.