Adviseurs en toezichthouders

Op basis van de Mijnbouwwet wordt de minister van Economische Zaken en Klimaat bij de delfstoffenwinning in Nederland bijgestaan door diverse adviseurs en een toezichthouder, te weten:

Op de onderliggende pagina's worden de rollen en verantwoordelijkheden van deze verschillende adviseurs en toezichthouders verder beschreven.