Tabel 13 - Ontvangsten EBN uit de verkoop van koolwaterstoffen, vergoedingen voor pijplijnen en gasopslag en betalingen voor kosten en capex (Reconciliatie 2018)