Tabel 12 - Ontvangsten EBN uit de verkoop van koolwaterstoffen, vergoedingen voor pijpleidingen en gasopslag en betalingen voor kosten en capex(Reconciliatie 2019)