Over ons

Waar staat het EITI voor?

Het EITI staat voor het ‘Extractive Industries Transparency Initiative’. Het EITI richt zich op de implementatie van een wereldwijde standaard om een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen te bevorderen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector. Zo vereist de EITI-standaard openheid van informatie door de hele waardeketen van de delfstoffenindustrie, van de winning van delfstoffen tot de baten voor de samenleving.

55 aangesloten landen

Eind 2020 waren 55 landen aangesloten bij het EITI. Naast Nederland zijn dat onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, en ook Afghanistan, Honduras en Nigeria. In elk van die 55 landen wordt het EITI geïmplementeerd door een multi-stakeholdergroep (de MSG). De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Meer weten? Kijk op de website van de internationale EITI-organisatie. Zie ook de EITI-factsheet .

EITI-standaard

Alle deelnemende landen publiceren jaarlijks een EITI-rapport. Zij stellen deze EITI-rapporten op volgens de EITI-standaard.

De EITI-standaard vereist dat informatie openbaar wordt gemaakt over alle stappen in het proces van de delfstoffenwinning. Die waardeketen wordt dus bekeken vanaf het begin: de winning tot het eind: de financiële stromen tussen de Nederlandse delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid en de opbrengst daarvan voor de Nederlandse samenleving.

Zo wil het EITI het openbaar bestuur en het bestuur van ondernemingen versterken. Ook wil het zo bijdragen aan het begrijpen van het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ten slotte wil het EITI met de informatie en gegevens bijdragen aan meer transparantie en verantwoording in de delfstoffensector. Zie voor meer informatie de EITI standaard.

Hoe werkt het EITI?

De implementatie van de EITI-standaard vindt plaats in de EITI-landen. De  internationale EITI organisatie, het EITI-secretariaat en het EITI-bestuur, ondersteunen en stimuleren dat de uitvoering op een effectieve manier gebeurt. Het EITI-bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van het EITI. Het beslist over prioriteiten voor de organisatie en evalueert de prestaties van de deelnemende landen bij het bereiken van de vereisten van de EITI-standaard. Het EITI-secretariaat ondersteunt landen bij het implementeren van de EITI-standaard en bedient het EITI-bestuur.

Het internationale bestuur handhaaft de EITI-standaard. Het bewaakt en beoordeelt of landen vooruitgaan, bij het voldoen aan de standaard. Alle uitvoerende landen moeten zich houden aan dezelfde wereldwijde norm.

Elk land dat lid wordt van het EITI, wordt getoetst aan de EITI-standaard. Dit proces heet validatie. EITI-validatie toetst de voortgang van het land in het voldoen aan de EITI-vereisten en analyseert de impact. Daarbij krijgt het land aanbevelingen om het proces te versterken en het bestuur van de sector te verbeteren.

Het EITI-bestuur houdt via het EITI-secretariaat toezicht op het validatieproces. Daarbij bekijken zij of de landen voldoende vooruitgaan.

Later wordt het land opnieuw beoordeeld. Dat is tussen 3 maanden tot 3 jaar na de eerste validatie, afhankelijk van de uitkomst daarvan. Dit stimuleert continue verbetering en waarborgt de integriteit van het EITI.

In 2021 doorloopt het NL-EITI het eerste validatieproces. Meer hierover leest u onder NL-EITI rapporten en validatie.