EITI in Nederland

Doelstelling NL-EITI:

Het NL-EITI richt zich op het toegankelijk maken van feitelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland. Dit betreft ook de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving.

De delfstoffenindustrie is in dit verband: de olie- en gasindustrie én de zoutindustrie. Volgens de EITI-systematiek heeft de delfstoffenindustrie een waardeketen met de volgende schakels:

•          de overheidscontracten en vergunningen;

•          de productie;

•          de inning van de opbrengsten;

•          de toewijzing van de opbrengsten in de overheidsbudgetten;

•          de sociaal-economische bijdrage van de delfstoffensector.

Geschiedenis EITI

Hieronder leest u meer over de Geschiedenis van EITI en de implementatie voor Nederland.