De Multi-stakeholdergroep

Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland.

Samenstelling MSG

De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie- en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties. Bekijk hier de samenstelling van de NL-EITI MSG. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het secretariaat van het NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid, met als penvoerder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De NL-EITI MSG heeft een eigen huishoudelijk reglement en publiceert jaarlijks een werkplan en voortgangsrapport.

De NL-EITI MSG vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op deze website.

De NL-EITI MSG heeft tevens een Open Data beleid ontwikkelt ten behoeve van de data op deze website.