NL-EITI rapporten

De NL-EITI multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) publiceerde de afgelopen periode twee EITI-rapporten. Deze rapport richten zich op de delfstoffenindustrie (de olie, gas en zoutindustrie).

Deze rapporten geven antwoord op vragen als:

  • Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces?
  • Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland?
  • Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist?
  • Wat doet de overheid met deze inkomsten?
  • Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie?
  • Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?

Met de publicatie van de eerste twee NL-EITI rapporten voldoet Nederland aan de EITI-standaard.

Veel informatie uit de NL-EITI rapporten is reeds publiek beschikbaar, maar verspreid over meerdere organisaties en bronnen. In de rapporten wordt dan ook vaak naar deze bronnen verwezen. De meerwaarde van de rapporten is dat al deze informatie in één document in samenhang wordt aangeboden.

Vanaf 2021 publiceert het NL-EITI alleen nog een rapport met de financiële gegevens over het fiscale jaar. De contextuele informatie over Delfstoffen in Nederland wordt aangeboden op deze website.

Gepubliceerde NL-EITI rapporten

2020 - Op 14 januari 2020 publiceert de NL-EITI MSG haar 1e NL-EITI-rapport. Nederland heeft voor dit rapport de EITI-standaard 2016 gebruikt. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2017.

2021 - Op 28 januari 2021 publiceert de NL-EITI MSG haar 2e NL-EITI-rapport. Nederland heeft voor dit rapport de EITI-standaard 2019 gebruikt. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2018. Lees ook het nieuwsbericht dat verscheen over de publicatie van dit rapport.

2021 – Op 3 december 2021 zijn door de NL-EITI MSG twee nieuwe rapporten gepubliceerd. Deze rapporten betreffen de financiële gegevens 2019 en 2020 over de delfstoffensector in Nederland van de aangesloten olie, gas en zoutbedrijven.

Met deze EITI-rapporten en de informatie op deze website wil Nederland de transparantie over het proces en de opbrengsten van de delfstoffenwinning in Nederland vergroten.

Het NL-EITI-rapport 2018 wordt in 2021 beoordeelt door het internationale EITI-bestuur (de zogenaamde validatie).

De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving, zodat toekomstige rapporten eventueel kunnen worden uitgebreid of aangepast. U kunt hiervoor terecht bij de coördinator NL-EITI en gebruik maken van het contactformulier.