Validatie

De implementatie van het EITI in Nederland is in 2021 voor de eerste keer gevalideerd. Het EITI houdt alle uitvoerende landen aan dezelfde wereldwijde standaard, de EITI-standaard. Via validatie, het kwaliteitsborgingsmechanisme van het EITI, worden uitvoerende landen beoordeeld op hun vermogen om te voldoen aan de bepalingen van de EITI-standaard.

Validatie 2021

Op 1 juli jl. is het validatieproces van het NL-EITI formeel gestart. Hierbij wordt vanuit het internationale EITI-secretariaat gekeken hoe de EITI-standaard in Nederland is geïmplementeerd. Gedurende het validatieproces wordt o.a. geïnventariseerd hoe de “stakeholders” van het EITI in Nederland kijken naar het werk dat de afgelopen jaren door de NL-EITI MSG is verzet en waar verbeteringen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Voor de validatie heeft de NL-EITI multi-stakeholdergroep drie templates ingevuld, inzake Stakeholderbetrokkenheid, Resultaten en Impact en Transparantie. Deze templates zijn op 30 juni jl. naar het EITI International Secretariat gestuurd.

De validatie gaat over het tweede NL-EITI rapport dat gepubliceerd is op 28 januari 2021. Nederland heeft voor dit rapport de EITI-standaard 2019 gebruikt. Dit rapport gaat over het fiscale jaar 2018.

Op 24 september 2021 is het concept validatierapport 2021 van het EITI International Secretariat ontvangen. De NL-EITI multi-stakeholdergroep heeft op 20 oktober 2021 een schriftelijk reactie verzonden met daarin enkele vragen en verzoek tot toelichting. Het antwoord hierop is in november 2021 gegeven door het EITI International Secretariat en heeft uiteindelijk geleid dat het definitieve Validatierapport 2021. Dit rapport is op 3 december 2021 goedgekeurd door de EITI Board.

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie over de validatie en het validatie proces.

Reacties uit de samenleving

Het doel van het NL-EITI is feitelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de opbrengsten daarvan voor de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid toegankelijker maken. Het NL-EITI wil daarmee bijdragen aan het maatschappelijke debat over wat de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving betekent.

De NL-EITI MSG is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving op het NL-EITI rapport en de implementatie van het EITI in Nederland. U kunt uw reactie aan ons door geven door gebruikt te maken van het contactformulier.