NL-EITI rapport 2021 naar Tweede Kamer

Eind maart 2023 heeft NL-EITI het rapport, met de betaalstromen in de delfstoffensector in 2021, aangeboden aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Inzicht in de betaalstromen is belangrijk voor het vertrouwen van mensen in de overheid. NL-EITI wil de  komende tijd ook zorgen voor meer transparantie over de energietransitie in Nederland.

Download het rapport onderaan deze pagina.

Gebouw tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
Beeld: ©Openbaar Ministerie

Controle van de betalingen

In het rapport geven 20 aardgas-, aardolie- en zoutbedrijven op vrijwillige basis inzicht in de geldstromen tussen deze bedrijven en de Nederlandse overheid. Daar waar mogelijk ziet u de bedragen per individuele vergunning.

Een externe accountant heeft gecontroleerd of de cijfers van de overheid en de bedrijven overeenkomen, volgens de voorwaarden en afspraken van de EITI standaard. Uit onderzoek door deze accountant blijkt dat de door bedrijven opgegeven betalingen aan de overheid van € 256,34 miljoen, ook echt door de overheid zijn ontvangen.

Meer transparantie

De multi-stakeholdergroep (NL-EITI MSG) past de EITI-standaard toe. Dit rapport laat zien, net als vorige jaren, dat het jaarlijkse proces van het laten controleren van de cijfers op orde is. Dat betekent dat de MSG zich meer richt  op het vergroten van transparantie.

Dat doet ze door de cijfers beter toegankelijk en, waar dat nodig is, (sneller) beschikbaar te maken. Want inzicht in betaalstromen van en naar de overheid is waardevol voor de Nederlandse samenleving. Zeker in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid afneemt. Rond de zomer 2023 verwachten we de cijfers van 2022 te kunnen publiceren.

Bijdragen aan maatschappelijk debat

De MSG wil die transparantie verder vergroten door de cijfers in een bredere context te plaatsen van andere energiebronnen. Denk daarbij aan de transitie naar een fossielvrije energievoorziening. De ambitie van de MSG is om zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over die transitie en de rol die delfstoffen, met name olie en gas, daarin spelen. Zodra daarover meer bekend is, publiceren we dat op de EITI-website.

Meer weten over EITI in Nederland?

Lees de pagina Wat doet NL-EITI? 

Download het NL-EITI rapport 2021