NL-EITI publiceert rapport delfstoffen 2022

NL-EITI publiceert op 29 juni het rapport over de inkomsten van de overheid uit de delfstoffensector in 2022. Inzicht in deze betaalstromen is belangrijk voor het maatschappelijk debat over het gebruik van onze delfstoffen. Uit het rapport blijkt dat de door de bedrijven opgegeven bedragen ook feitelijk door de overheid zijn ontvangen. Wilt u meer weten over de cijfers en bijvoorbeeld over de rol van olie- en gasbedrijven in de transitie naar een duurzame energievoorziening?

Download het rapport onderaan deze pagina.

Offshore oil

EITI staat voor Extractive Industries Transparency Initiative, een internationale standaard voor transparantie over de productie en de opbrengsten van delfstoffen. Nederland gebruikt deze standaard vanaf het jaar 2017.

Controle van de betalingen

In het rapport geven 21 aardgas-, aardolie- en zoutbedrijven op vrijwillige basis inzicht in de geldstromen tussen deze bedrijven en de Nederlandse overheid. Daar waar mogelijk publiceert NL-EITI de bedragen op het niveau van de individuele vergunning.

Een externe accountant heeft gecontroleerd of de cijfers van de overheid en die van de bedrijven overeenkomen. Dit gebeurt volgens de voorwaarden en afspraken van de internationale EITI standaard. Uit onderzoek door deze accountant blijkt dat de door bedrijven opgegeven betalingen aan de overheid van € 3.424,62 miljoen, ook echt door de overheid zijn ontvangen.

De multi-stakeholdergroep (MSG), die bestaat uit vertegenwoordigers van mijnbouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid, is verantwoordelijk voor de implementatie van de EITI-standaard in Nederland. Dit rapport laat, net als in vorige jaren, zien dat het proces van de controle van de cijfers op orde is.

Bijdragen aan maatschappelijk debat

Dit jaar is de reconciliatie (het vergelijken van de door de bedrijven en de overheid opgegeven bedragen) al binnen een half jaar beschikbaar. Dat is gelukt dankzij de snelle aanlevering van de cijfers door bedrijven en overheden. De MSG kan de cijfers nu in een bredere context gaan plaatsen. Daarbij gaat het vooral om de rol van olie en aardgas en van de bestaande infrastructuur in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Daarom besteedt NL-EITI  in het rapport en op de website www.eiti.nl ook aandacht aan de relatie tot andere energiebronnen die olie en gas kunnen gaan vervangen. Duurzamere alternatieven zijn steeds belangrijker door de afgenomen Nederlandse winning van gas, en de klimaatmaatregelen van de overheid. NL-EITI vindt het dan ook belangrijk om de geldstromen tussen de overheid en deze duurzame alternatieven transparant te maken.

Meer weten over EITI in Nederland?

Lees de pagina Wat doet NL-EITI?

Download het NL-EITI rapport 2022