De Multi-stakeholdergroep

De multi-stakeholdergroep (MSG) past de EITI-standaard toe in Nederland.

De multi-stakeholdergroep bestaat uit rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en industrie
Beeld: ©NL-EITI

Samenstelling MSG

De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Joost Haenen (onafhankelijk adviseur).

Leden

Rijksoverheid

Industrie

 • Annelotte Karis;
  plaatsvervanger: openstaand.
  TotalEnergies
 • Arendo Schreurs;
  plaatsvervanger: Nelleke van den Bos.
  Element NL
 • Openstaand (lid/organisatie).

Bekijk de lijst met alle bedrijven die meedoen aan het NL-EITI.

Maatschappelijke organisaties

 • Gerno Kwaks;
  plaatsvervanger: Serv Wiemers.
  Open State Foundation.
 • Joosje de Lang;
  plaatsvervanger: Henk Korthof.
  FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
 • Openstaand (lid/organisatie).

Secretariaat

Jelle Bezemer (coördinator NL-EITI).
 

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid, met als penvoerder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Heeft u vragen over de MSG? Stuur dan een e-mail naar de NL-EITI coördinator.

De NL-EITI MSG heeft een eigen huishoudelijk reglement en publiceert jaarlijks een werkplan en voortgangsrapport. De groep vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen vindt u op deze website. De NL-EITI MSG heeft een Open Data beleid ontwikkelt voor de data op deze website.

Logo's van de organisaties uit de multi-stackholdergroep van NL-EITI: Element nl, Energie Beheer Nederland, FNV, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Buitenlandse Zaken, Open State Foundation, TotalEnergies.
Beeld: ©NL-EITI