De Multi-stakeholdergroep

De multi-stakeholdergroep (MSG) past de EITI-standaard toe in Nederland.

Samenstelling MSG

De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, industrie en maatschappelijke organisaties.

Voorzitter

Joost Haenen (onafhankelijk adviseur).
 

Leden

Banner-rijksoverheid-msg
Banner-industrie-msg
 • Martijn van der Deijl;
  plaatsvervanger: Joost Kutsch Lojenga.
  NAM. B.V.  (Nederlandse Aardolie Maatschappij)
  Shell plc.
 • Openstaand;
  plaatsvervanger: openstaand.
  TAQA Energy B.V.
 • Openstaand;
  plaatsvervanger: Arendo Schreurs.
  Element NL

Bekijk de lijst met alle bedrijven die meedoen aan het NL-EITI.

Banner-maatschappelijk-mgs
 • Gerno Kwaks;
  plaatsvervanger: Serv Wiemers.
  Open State Foundation.
 • Joosje de Lang;
  plaatsvervanger: Henk Korthof.
  FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
 • Openstaand (lid/organisatie).

Secretariaat

Jelle Bezemer (coördinator NL-EITI).
 

RVO voert het secretariaat van NL-EITI in opdracht van de Rijksoverheid, met als penvoerder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Heeft u vragen over de MSG? Stuur dan een e-mail naar de NL-EITI coördinator.

De NL-EITI MSG heeft een eigen huishoudelijk reglement en publiceert jaarlijks een werkplan en voortgangsrapport. De groep vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen vindt u op deze website. De NL-EITI MSG heeft een Open Data beleid ontwikkelt voor de data op deze website.