Beoordeling EITI-standaard in Nederland (validatie)

Het internationale EITI-secretariaat heeft de uitvoering van de EITI-standaard in Nederland voor de eerste keer beoordeeld in 2021. Alle uitvoerende landen moeten voldoen aan dezelfde wereldwijde EITI-standaard. Het internationale EITI-secretariaat beoordeelt of de uitvoerende landen kunnen voldoen aan de  voorwaarden en afspraken van de EITI-standaard. Dit proces om de kwaliteit te controleren en beoordelen, noemen we het validatieproces.

3 eisen EITI-standaard: betrokkenheid stakeholders, transparantie, en resultaten & impact
Beeld: ©NL-EITI

Validatie 2021

In 2021 heeft het internationale EITI-bestuur voor de eerste keer beoordeeld hoe de EITI-standaard in Nederland is toegepast (besluit  8 december 2021).

NL-EITI haalt daarbij 56 van de 100 te behalen punten. Het aantal punten is een gemiddelde van drie delen: resultaat & impact (48 uit 100), betrokkenheid belanghebbenden (53 uit100) en transparantie (68 uit 100).

Het internationale EITI bestuur geeft NL-EITI een compliment voor:

  • het platform voor een dialoog tussen de multi-stakeholders; en
  • het beschikbaar stellen van gegevens over productie, export en vergunningen van de delfstoffenindustrie.

De multi-stakeholdergroep (MSG) herkent dat deze gegevens, zoals verplicht volgens de EITI-standaard, in Nederland over het algemeen makkelijk bereikbaar zijn. En de betaalstromen laten zien dat de door bedrijven gerapporteerde financiële stromen niet verschillen van de door de overheid gerapporteerde opbrengsten.

NL-EITI scoort nog laag op resultaat & impact. Het internationale EITI-bestuur moedigt NL-EITI aan om onderwerpen op de agenda te zetten voor het maatschappelijke debat. Daardoor zullen belanghebbenden zich meer betrokken voelen bij het onderwerp. De MSG herkent dat er nog weinig bijgedragen is aan het maatschappelijk debat, al is de nieuwe website een eerste goede stap. De focus in de eerste jaren lag, door de beperkte ruimte, op het controleren van de van de betaalstromen.

Meer weten over het validatieproces en de internationale EITI-standaard? Lees Wat doet EITI Internationaal?

Wilt u reageren?

De multi-stakeholdergroep (MSG NL-EITI) is benieuwd naar reacties vanuit de samenleving op het NL-EITI rapport en het toepassen van de EIT-standaard in Nederland. Wilt u reageren? Gebruik dan het contactformulier.