Wat doet EITI-Internationaal?

Het ‘Extractive Industries Transparency Initiative’ is een wereldwijde standaard voor verantwoordelijk bestuur van olie, gas en andere delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector.

Er zijn meer dan 50 landen aangesloten bij het EITI, variërend van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Colombia, Indonesië en Nigeria. In elk van die landen past een multi-stakeholdergroep (MSG) de EITI-standaard toe. De MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Hoe werkt de EITI-standaard?

De EITI-standaard eist open informatie over alle stappen in het proces van de delfstoffenwinning in een land. Het gaat dus om de hele waardeketen:

  • vanaf de winning van delfstoffen;
  • de geldstromen tussen de delfstoffenindustrie en de overheid;
  • tot en met de opbrengst daarvan voor de samenleving.

Validatie (beoordeling)

Alle deelnemende landen publiceren jaarlijks een EITI-rapport. Het internationale EITI-bestuur toetst of het land voldoet aan de EITI-standaard. Dit proces heet validatie. Een validatie beoordeelt of landen vooruitgaan bij het voldoen aan de EITI-voorwaarden, en analyseert de impact daarvan. Alle deelnemende landen moeten zich houden aan dezelfde wereldwijde standaard. Elk land krijgt advies om het proces te versterken en het bestuur van de sector te verbeteren.

Onderdelen van het validatieproces. 3 eisen EITI-standaard: betrokken stakeholders, transparantie en resultaten & impact.
Beeld: ©NL-EITI

Eind 2021 beoordeelde het internationale EITI-bestuur het NL-EITI voor de eerste keer. Lees meer over de beoordeling EITI-standaard in Nederland (validatie).

Meer weten over EITI-internationaal of de EITI-standaard? Lees de volgende Engelstalige informatie:

Meer weten over NL-EITI? Ga dan naar de pagina Wat doet NL-EITI?