“Meer begrip voor elkaar door ontmoeting collega’s uit andere landen”

EITI-coördinator Jelle Bezemer ontmoette zijn collega’s uit meer dan 40 landen tijdens de internationale EITI-bijeenkomst in Oslo in oktober 2022.  Dit was de eerste keer na de Covid-periode dat de EITI-landencoördinatoren elkaar weer live spraken. EITI is het wereldwijde transparantie-initiatief voor de delfstoffenindustrie. Meer dan veertig landen zijn vertegenwoordigd, waaronder Nederland.

Zaal EITI-bijeenkomst in Oslo
Beeld: ©RVO

Jelle: Het was heel fijn om mijn collega’s uit andere landen te ontmoeten. Door onze ervaringen te delen, kregen we meer begrip voor elkaar en leerden we van elkaar.

Mogelijk een EITI-standaard per land?

Jelle vertelt: "We hebben onder meer gesproken over een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de wereldwijde EITI-Standaard. De standaard is het meest effectief op nationaal niveau. Maar er zijn grote verschillen in de nationale omstandigheden van de landen. Een mogelijke optie is om de EITI-standaard meer modulair te maken. Dus niet bij elk land dezelfde standaard toepassen, maar stapsgewijs toewerken naar de algemene standaard en specifieke onderdelen per land. De vraag daarbij is: wat houd je voor alle landen gelijk en wat specifiek per land?"

Zodra er meer bekend is, vindt u een bericht hierover op deze website.

Meer weten over EITI?

Heeft u vragen over de internationale EITI-bijeenkomst?