Toegankelijkheid Extractive Industries Transparency Initiative

Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken, op elk apparaat. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring:

Status toegankelijkheidslabel van Extractive Industries Transparency Initiative.

Maatregelen toegankelijkheid

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheidis is onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website regelmatig op toegankelijkheid. Zij onderzoeken functioneel-technische en redactionele onderdelen. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar dat nodig is. 

Melden problemen met toegankelijkheid

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Stuur dan een e-mail naar toegankelijkheid@rvo.nl.